Grundmålning m.m.

by Johan Eneström

Arbetet fortskrider. Backslaget har demonterats, rengjorts, slipats och sedan grundmålats med Zink/kallgalvanisering. Pinnbultarna har tagits ur och nya har tillverkats (25 februari). “Cylinderhuset” har monterats ihop, rengjorts och nya packningar är på plats. Igår (28 februari) var det dags att slipa och sedan grundmåla densamma, även nya frostpluggar  monterades. Svänghjulet slipades och målades och det är nu enbart ljuddämparen som återstår att slipa och grundmåla.